حفاظت در برابر اشعه

حفاظت در برابر اشعه2019-01-24T15:01:45+00:00
یکی از اهداف اصلی مراکزی که با اشعه کار می‌کنند، کاهش پرتوگیری مردم، پرتوکاران و در مراکز پزشکی بیماران است. برای این منظور و کاهش پرتوگیری به حداقل ممکن بایستی پرتوکاران مرکز آموزش لازم برای حفاظت در برابر اشعه را بدانند.
شرکت پایشگران پرتو دانش دارای مجوز سازمان انرژی اتمی برای برگزاری دوره‌های حفاظت در برابر اشعه ذیل است:
  • دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتو نگاري صنعتي
  • دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي (غيرپرتو نگاري)
  • دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشكي
  • دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز كار باليزر
  • دوره حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز كار با پرتوهاي راديويي و ماكروويو