سپتیک تانک – پسماندهای رادیواکتیو

سپتیک تانک – پسماندهای رادیواکتیو2019-01-16T14:56:28+00:00

سپتیک تانک

پسماند­های مایع رادیواکتیو در رنج وسیعی از پزشکی، آموزش، پژوهش، تحقیقات و اماکن صنعتی تولید می­شوند. و اغلب این پسماند­ها به صورت مناسب و کامل مدیریت نمی­‌شوند. نگهداری ایمن پسماند­های رادیواکتیو برای واپاشی و رهاسازی متعاقب آن، نیازمند یک روش تکنیکی دقیق و قابل­اجرای مناسب است. حجم پسماند تولیدی در مراکز پزشکی و دیگر مراکز صنعتی در بعضی مواقع مقدار معینی ندارد اما در برخی مراکز پزشکی این پسماند­ها به صورت مکرر و در حجم معینی تولید می‌شوند. برای مراکزی که از مواد رادیواکتیو در حجم بالا استفاده می­‌کنند، باید پسماند تولیدی از عناصر رادیواکتیو ارزیابی و روش صحیحی برای مدیریت آنها بکار گرفت. برای مدیریت اینگونه پسماندها باید از سیستم سپتیک تانک (پسآب تاخیری) استفاده کرد. به طوریکه در یک سیستم مناسب این پسماندها نگهداری شوند تا آکتیویته آنها به حداقل مجاز رهاسازی مطایق پروتکلهای‌های آژانس برسد و برای محیط زیست و مردم مضر نباشد.