طراحی مراکز پزشکی هسته‌ای

پایشگران پرتو دانش جزء اولین شرکت‌هایی است که طراحیِ مراکز کار با اشعه و بخصوص مراکز پزشکی هسته‌ای را بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و واحد قانونی (دفتر حفاظت در برابر اشعه) ایران با کمترین هزینه طراحی می‌کنند. که از مزایای این طراحی دریافت حداقل پرتوگیری پرتوکاران، مردم عادی و بیماران است که این امر از اهداف اصلی حفاظت در برابر اشعه می‌باشد. همینطور برای مراکزی که از رادیوداروی ید 131 برای درمان استفاده می‌کنند، سیستم سپتیک تانک براساس استانداردهای آژانس طراحی می‌کند که حداقل هیچگونه پسماندی به محیط زیست وارد نشود.

By |2019-03-02T08:38:53+03:30ژانویه 6th, 2019|دسته‌بندی نشده|