حفاظت در برابر اشعه

حفاظت در برابر اشعه2020-02-16T22:32:58+03:30
یکی از اهداف اصلی مراکزی که با اشعه کار می‌کنند، کاهش پرتوگیری مردم، پرتوکاران و در مراکز پزشکی بیماران است. برای این منظور و کاهش پرتوگیری به حداقل ممکن بایستی پرتوکاران مرکز آموزش‌های لازم برای حفاظت در برابر اشعه را فرا گیرند.
شرکت پایشگران پرتو دانش دارای مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی از معدود شرکت‌هایی است که کلیه دوره‌های حفاظت در برابر اشعه به شرح ذیل را برگزار می‌کند:

(برای برگزاری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌ها با شماره‌های شرکت تماس حاصل فرمایید)

 • مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • بازآموزی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی (غیرپرتونگاری)
 • بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی (غیرپرتونگاری)
 • مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی
 • پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و ماکروویو
 • حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار در میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان­‌های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس­‌های فوق­‌العاده کم