ایمنی بهداشت و محیط‌زیست

ایمنی بهداشت و محیط‌زیست2019-01-24T15:09:50+03:30
دوره­های ایمنی بهداشت و محیط زیست
 • آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی
 • بهداشت محیط و بهداشت عمومی
 • ایمنی عمومی در محیط کار
 • بیان الزامات و استقرار سیستم مدیریت HSE
 • مدیریت کنترل و پیشگیری از حریق
 • مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری
 • ایمنی حمل و نقل خودروهای سبک و سنگین
 • ایمنی کار در ارتفاع
 • مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • مدیریت استرس
 • بیان الزامات و استقرار سیستم مدیریت ایزو محیط زیست IS014001
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایزو محیط زیست IS014001
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OSHAS18001
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک