Loading...
طراحی و پژوهش2019-01-23T13:37:16+00:00

در پروژه شما، ما چه کاری (طراحی و پژوهش) می‌توانیم انجام دهیم؟

طراحی مراکز پزشکی هسته‌ای

پایشگران پرتو دانش جزء اولین شرکت‌هایی است که طراحیِ مراکز کار با اشعه و بخصوص مراکز پزشکی هسته‌ای را بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و واحد قانونی (دفتر حفاظت در برابر اشعه) ایران با کمترین هزینه طراحی می‌کنند.